DKP

Counseling In Beweging

Tijdens Counseling In Beweging, loop je samen op met je psycholoog; pratend, vertellend, onthullend, met stiltes, over dat wat je bezig en bezet houdt. Hierbij, tussentijds aandacht schenkend aan je lijf en de vrije natuur. Dat wil zeggen: afhankelijk van de behoefte van het moment, je lichaam laten meedoen door te wandelen, flink door te stappen of (hard) te lopen. Het in combinatie toepassen van enerzijds, kunnen stilstaan bij hetgeen je emotioneel in de weg zit, en anderzijds aandacht schenken aan je lijf, in het hier-en-nu, in de buitenlucht, zorgt voor een meer ontspannen gevoel en op den duur een betere emotionele balans in jezelf en meer vitaliteit; je voelt je opgewekter en je algehele gevoel van welbevinden zal duidelijk toenemen.