DKP

Depressie

Wanneer je reeds langer dan twee weken in een depressieve stemming verkeert en je duidelijk minder geïnteresseerd bent in (bijna) alle activiteiten gedurende het grootste gedeelte van de dag, bijna elke dag, dan kan het zijn dat er bij jou sprake is van een depressie.

Vaak gaat dit gepaard met moeheid, verlies van energie, slaapproblemen, eetlustvermindering, concentratieproblemen, agitatie, schuldgevoelens, besluiteloosheid, en gedachten aan de dood.

Mensen die depressief zijn zitten vaak in een vicieuze cirkel. Doordat ze weinig energie hebben om dingen te doen of er niet voor in de stemming zijn, ondernemen ze minder dan ze gewoonlijk doen.