DKP

Rouw

Rouw is het gevolg van een ernstig verlies van een dierbare, zonder dat men zich hierop heeft kunnen voorbereiden.

Indien er sprake is van een afwijking betreffende het tijdsverloop of de intensiteit van de symptomen van rouw, kan dit veroorzaakt worden door complicaties in het rouwproces, zoals extreme schuldgevoelens, de activering van een negatief zelfbeeld, aanhoudende depressieve symptomen en ondraaglijk lijden. We spreken dan van pathologische rouw, waarbij hulp gewenst is.