DKP

Links

Wilt u meer weten over psychologische zorg en arbeidsre-integratie?

Arboportaal
een initiatief van het ministerie van SZW en hét startpunt voor alle kennis over arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.
Blik op Werk
onafhankelijke website voor re-integratie, inburgering, outplacement en arbo.
Boaborea
brancheorganisatie van dienstverleners voor werk, loopbaan en vitaliteit.
Interventies naar werk
onderbouwde informatie over de effectiviteit van re-integratiedienstverlening.
Kroon op het Werk
ondersteunt om gezondheidsmanagement te integreren in bedrijfscultuur.
Psychisch & Werk
psychische aandoeningen en vermoeidheid in de arbeidssituatie.
Re-integratienieuws.nl
als platform biedt het plaats voor opinie en discussie over actuele en verfrissende thema’s over re-integratie.
RWI
Raad voor Werk en Inkomen, draagvlak onder spelers en partijen op de arbeidsmarkt.
UWV
UWV doet er alles aan om mensen (weer) aan het werk te helpen. Naast het verstrekken van uitkeringen, stimuleert en ondersteunt UWV bij re-integratie. Hiertoe schakelt UWV re-integratiebedrijven in die uitkeringsgerechtigden trajecten op maat bieden.
Werk
een uitgebreide vacaturesite van het UWV.