DKP

Vergoeding

DKP psychologen Amsterdam is onderdeel van DKP, een door de overheid erkende instelling voor medisch specialistische zorg.

Dit betekent dat de door ons geleverde zorg door alle zorgverzekeraars vergoed wordt vanuit de verplichte basisverzekering. Het percentage van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft afgesloten. De vergoeding voor uw behandeling bedraagt doorgaans 80% tot 100%. De kosten van de zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vergoeding algemeen

Bij vergoeding van de behandeling moet u rekening houden met een viertal factoren, namelijk: het verschil in eerste– en tweedelijns geestelijk gezondheidszorg en of het gaat om privé– of werkgerelateerde klachten of een combinatie hiervan.

Na het intakegesprek wordt er bepaald of u een eerste- of tweedelijns zorgtraject bij ons zult gaan volgen en of het gaat om privé en/of werkgerelateerde klachten.

Vergoeding bij eerstelijns GGZ

Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg (de Generalistische GGZ) wil zeggen dat de zorg laagdrempelig en snel toegankelijk is en waar niet-complexe psychologische problemen behandeld kunnen worden. Vanuit de basisverzekering worden er dan, afhankelijk van uw polis ca. 8 sessies vergoed. Wij verzoeken u om vooraf uw zorgverzekeringspolis te controleren in verband met het aantal te vergoeden sessies vanuit uw aanvullende verzekeringen.

Vergoeding bij tweedelijns GGZ

Bij tweedelijns GGZ ( de Gespecialiseerde GGZ) is er sprake van specialistische hulp door een complexer en vaak ernstiger klachtenpatroon. Hierbij is dikwijls een behandelteam van deskundigen betrokken, onder leiding van een hoofdbehandelaar die eindverantwoordelijk is voor de behandeling. Vaak staat dan ook tevens de naam van de hoofdbehandelaar vermeld op het behandelplan. Voorafgaande aan de behandeling heeft er een diagnostische fase plaats. Tweedelijnstrajecten worden door middel van zogenaamde DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) doorgaans direct gefactureerd aan de zorgverzekeraar. Een DBC houdt in dat er door de verzekeraar voor de verschillende soorten psychische klachten een vergoeding is vastgesteld voor een totaal behandeltraject van maximaal 365 dagen. U moet hierbij ook rekening houden met uw verplichte en vrijwillige eigen risico.

Vergoeding bij arbeidsgerelateerde psychische klachten en (dreigend) verzuim

Deze zogenaamde arbeidsgerelateerde zorg komt doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Door de gestelde diagnose krijgt u hierover duidelijkheid; het kan namelijk best zo zijn dat uw klachten weliswaar met uw werk(omstandigheden) te maken hebben, doch van een zodanige aard zijn, denk aan depressieve klachten of angstklachten, dat dit de hoofdbehandeldiagnose wordt, en dat wordt dan weer wél vergoed vanuit de basisverzekering.

Bij geen vergoeding is er wel een grote kans dat werkgever of diens inkomensverzekeraar de behandeling zullen vergoeden. Door de Wet Verbetering Poortwachter zijn namelijk zowel werkgever als werknemer verplicht om de re-integratie terug naar werk (bij de eigen werkgever of elders) optimaal aan te pakken.

Voor deze activiteiten ontvangt de werkgever van DKP een offerte. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.