DKP

Werkwijze

Onze werkwijze en het succes van onze aanpak is gestoeld op individueel maatwerk.

De gewenste mix van stappen en acties verschilt voor iedereen: gesprekken, opdrachten, tests, training, de dingen nieuw leren zien, denken en handelen in termen van (zelf) vertrouwen en geloof in eigen kracht. Wij gidsen mensen uit doodlopende straten en helpen hen zelf hun eigen krachten, kwaliteiten, mogelijkheden en toekomst terug te vinden en waar te maken.

Om je weer sterker terug te begeleiden naar je werkplek, werkt DKP volgens de officiële richtlijn Werk en psychische klachten met als uitgangspunten:

De cliënt is de centrale factor in het herstelproces.
Werknemer en werkgever zijn samen verantwoordelijk voor herstel.
Een activerende en procesgerichte benadering.
Een persoons- en omgevingsgerichte benadering.
Het belang van afstemmen met het werk en met andere professionals.